Proponuję muzykę angażującą słuchacza, zapraszającą w swoistą podróż, która prowadzi go do spotkania z jego własnymi emocjami.